Entropie zeleně verze post-Go-Up

Máme to štěstí žít ve městě a ne na vesnici. Ne, opravdu nepotřebujeme každá rodina tři auta. Nám zde MHD jezdí 24 hodin denně. A sídliště 21. století to musí reflektovat. Prostor mezi domy se musí uzpůsobovat lidem, nikoliv zaflákat parkovacími domy, ve kterých bydlí plechoví mazlíčci. Musí se podporovat hromadná, nikoliv individuální doprava. Kdokoliv říká opak, nevidí si dále než na špičku nosu. Dlouhodobá vize mu chybí.

Vinohradská opozice přichází ve své petici opět s návrhem, který prosadila do usnesení zastupitelstva: Postavit místo Go-Up podzemní garáže se sportovním zázemím kolem / snad i na střeše. Pojďme si ukázat, jak špatný nápad to je a jak zároveň koliduje s tím, co opozice vytýkala samotnému projektu Go-Up. A protože nikdy jen nebořím, zopakuji myšlenku, jak udělat daný prostor lepší.

Výtka opozice ke Go-Up č. 1: Hotel / byty zatíží okolní ulice dopravou, na kterou nejsou stavěné.

Výborně! Proto místo Go-Up postavíme parkovací dům. Do něj jistě auta navíc jezdit nebudou. Nehledě na poučku (není z mé hlavy, ale sedí jak zadek na nočník), že kdo seje infrastrukturu, sklízí auta. Parkál se za chvilku zaplní a chvilku na to se zaplní zas i ulice a jsme tam, kde jsme byli. Cílem samosprávy 21. století nemá být motivovat lidi k pořízení dalších a dalších aut, nýbrž motivovat je, aby auta další nepotřebovali. Tj. podpora MHD, podpora carsharingu atp. Z parkálu by se tak stalo memento jedné radnice a nástupci jej budou jen udržovat bez toho, aby mělo reálný dlouhodobý dopad na samotnou městskou část.

Výtka opozice (a vlastně všech) ke Go-Up č. 2: Investor ohýbá územní plán.

Jéminkote a řeknete mi, čím je postavení parkovacího domu (byť podzemního) na ploše pro sport a rekreaci, když ne ohýbáním územního plánu?

Radnice nejedná dostatečně svižně. To vidíme. Na některých argumentech se zvládnu shodnout s radními, na některých i s opozicí. Ta teď ale přišla s peticí, která je na základě výše popsaných argumentů pro mne nepodepsatelná. Jednak návrhy nepřináší dlouhodobý užitek a jednak ohýbá územní plán ku obrazu svému.

A jak to tedy vyřešit? Několikrát jsem psal jak veřejně, tak v uzavřených skupinách, že volnočasovým prostorem s celoměstským významem. Pro dané místo by se výborně hodil Tiny Urban Forest. Malý lesík rychlerostoucích dřevin. Hokejové haly, které mají pod areálem vzniknout, mají stahovat dešťovou vodu. Ta by se dala použít právě pro tuto lokalitu.

Ekologické řešení formou podobné parkové úpravy přinese narozdíl od parkoviště zklidnění lokality, kde je školka a škola, lepší regulaci teploty okolí a zadržování vláhy. Samotný projekt by pak přispěl nejen okolí, ale i celému Brnu, celé planetě. Ano těm větším celkům drobně, ale přece. A hlavně vlastně na pořád.

Jsem přesvědčený, že dát vedle sebe v analýze nákladů a užitku proti sobě parkovací dům (byť s hřišti na střeše) s krátkodobým a velmi omezeným pozitivním vlivem na okolí a právě ekologickou parkovou úpravu s trvalým pozitivním vlivem, je jasné, který z přístupů je ten lepší.

Náhodné generování nápadů ani křik do telefonu nezúčastněným úředníkům nikdy nic nevyřešily. Je potřeba vše brát systematicky a když něco navrhovat, jít do toho s rozvahou i Rozvahou. Bez toho se pak může stát, že daný projekt neospravedlníte. Škoda, že opozice placená z našich daní, není schopna ani analýzy ani sestavení Rozvahy.

Když k tomu přidáme postupné navyšování entropie přírody zaléváním betonu na místa, kde by produktivněji mohlo vzniknout přírodní prostředí, které ve městech tolik chybí. Pojďme spíše podpořit uspořádanost přírody. Jedině to je z dlouhodobého hlediska nejudržitelnější varianta. Zachování zeleně je podle mě dostatečné ospravedlnění k odkupu pozemků. Proč tento argument nikdo nevyužil, je mi záhadou.