Nové psí hřiště na Vinohradech?

Jak moc máme vítat nové psí hřiště a co vše s ním je a bude spojeno? Pojďme se podívat, na to, jak bude hřiště realizované a jak mohlo být.

Absence psího oploceného výběhu s prvky pro psí zábavu byla dlouhodobým problémem Vinohrad. Když pak místostarosta Tomáš Pokorný vyhlásil, že se hřiště připravuje, opatrně jsem zajásal. Přípravy totiž směřovaly k využití pozemku č. 7747/1 KÚ Židenice. Na tomto pozemku se dalo realizovat ve více místech. Proto ta opatrnost.

Pozemek je poměrně velký a protože již bylo o projektu rozhodnuto, když jsme se o jeho přípravách dozvěděli, čekal jsem tedy, kde se začne objevovat vykolíkování místa pro vznik hřiště. Mohu tedy nyní říci, že konkrétní pozice plánovaného výběhu je přesně zde:

Krom celkem malých rozměrů (což se ale dá chápat vzhledem k faktu, že většina psů na sídlišti je malých rozměrů… nemohu si stěžovat, bylo to naše rozhodnutí pořídit si dogu, že 🙂 ) zaujme především svou polohou. Umístěný bude u „první“ cesty v parku v Růženině dvoře. Tedy schovaný za křovím, navíc na půli cesty mezi začátkem a koncem této „první“ cesty.

Z hlediska snadného najití a také případného oslovení náhodných kolemvenčících je to celkem nešťastné rozhodnutí. Mně osobně to nevadí, protože venčím-li, pravidelně se psem obcházím všechny tři cesty. Nicméně právě za ta léta venčení vím, že frekventované jsou úplně jiné cesty. Zakreslil jsem je do další mapy červenou barvou. Tyto cesty jsou nejvyužívanějšími především také proto, že na horní a prostřední cestě v parku bývají často poházené odpadky od zde pařících puberťáků (odpadky se snažím uklízet, ale je to jak házet hrách na zeď; poznámka pro sebe: pořídit další jednorázové rukavice, už mi došly). Ne každý pejskař má psa vycvičeného, že prostě nesmí žrát humusy, tak se místu raději vyhne (a i ten náš hafan občas neodolá, když včas nehoukneme a nachází-li se na zemi něco opravdu neodolatelného).

Do mapy jsem zakreslil další možná umístění psího výběhu (nyní již teoretická). Jednička je trochu kontroverzní, protože se zatím ještě nejedná o pozemek v majetku města Brna, nicméně u pozemku č. 7747/71 KÚ Židenice byla posvěcena směna za pozemky v Líšni jak zastupitelstvem MČ Brno-Vinohrady, Brno-Líšeň, tak zastupitelstvem města Brna. Vše je tedy na cestě k tomu, aby se park v budoucnu majetkově o něco více scelil. Pokud by projekt chvilku počkal, mohl být výběh umístěn na exkluzivnějším místě.

Dvojka a trojka jsou na nižší spojnici cest a jistě by posloužily vhodněji právě proto, že jsou jak na spojnici více frekventovaných cest, tak především jsou exponované, nikoliv zašité za křovím. Díky tomu by se povědomí o výběhu v těchto místech daleko lépe rozneslo. Tato dvě místa jsou navíc čistě na pozemcích města Brna.

Mně osobně dané umístění úplně nevadí a výběh jako takový vítám (haleluja, po tolika letech!), nicméně vidím v projektu výše zmíněné rezervy, na které se mohlo myslet. Je to škoda, protože peníze se takto investují do projektu, o kterém díky jeho poloze nemusí moc lidí vůbec vědět.

Vyvstává nám tedy základní otázka: Zda takto vynaložené peníze jsou opravdu efektivní? Myslím si, že na lépe zvoleném místě by se o jednalo o daleko lepší využití společných prostředků.


Poznámka pod čarou: … a dovedu si představit odpor některých rodičů. My na tuto stráň děcka v zimě nepouštíme z důvodu bezpečnosti, ale mnoho rodičů tam v zimě, v těch třech dnech, co zde máme sníh, vezme caparty a jde tam s nimi bobovat / sáňkovat a jinak dovádět na svahu. Tímto zásahem přijdou o startovací pozici…