Tramvajová trať do bohunického kampusu stojí (edit: Projekt už se zase hýbe ;) )

Mysleli jste si, že jde o hotový projekt? Já taky, když jsem si loni v rámci přípravy práce do školy projížděl veškeré veřejné podklady. Proto se vypravím za hranice naší městské části.

Přivedení další trakce do kampusu je kardinální. Tramvajovou dopravou odvezete daleko více lidí, zvláště, je-li víceméně segregována od další dopravy… Toto místo navíc s dalším plánovaným rozvojem to prostě potřebuje. Jak řekl kamarád (dopravák vzděláním, tělem i duší a prvotřídní šotouš): „Komplex je to ohromný a potřebuješ to bagrovat tramvají, ta je za chvíli v centru, to by byla paráda.“

Uniklo mi ale něco?

Tomáš Kremr na twitteru upozornil, že ano. Uniklo mi, že se v rámci územního řízení rozhodovalo o pozemcích v restitučním řízení. Nevím přesně, jak bych se k této informaci dostal (tak daleko ještě nejsem ve svém angažování, abych věděl všechno), ale investor a/nebo zhotovitel o této věci měli vědět a v rámci zmírnění rizika se na eventualitu úspěšné restituce měli připravit. Nicméně mi to trochu připadá (pozor, přichází osobní názor), že někdo chtěl stavební řízení stihnout před vyřešením restituce. Bohužel pro projekt se restituce stihla. Bohudík pro právní stát.

Jaký je nyní stav? Projekt stojí. Restituenti vstoupili do stavebního řízení a chtějí náhradu. Zcela po právu.

Zkušenost se stejnými restituenty podle Petra Kunce (i podle zápisu z jednání rady městské části) z Židenic říká, že se s nimi dá domluvit. Při realizaci hřiště Bzzzukot se na základě dohody mezi městskou částí a restituenty odstupovalo od restituce 9335 metrů čtverečních. Židenice nabídly 2 milony, restituenti chtěli 4, dohodli se na 3. Fér.

Zakreslené zmíněné parcely do PÚP

V Bohunickém katastru se jedná o pozemky výměry 1389 metrů čtverečních. Ty jsou přímo dotčeny. Pozemek v lískoveckém katastru (nalevo od vyznačené silnice) neuvažujme. Důležitost těchto uvažovaných ploch pro navazující infrastrukturu je vysoká. I kdyby (a že si neřeknou) si řekli o 10 milionů, tak v tomto projektu za 1,4 miliardy je více než 120 milionová rezerva na vícenáklady. To není ani 10 % rezervy, ani 1 % projektu. Realita může být v nižších jednotkách milionů.

Jenže je magistrát schopný se domluvit se zhotovitelem, kdo a jak to bude platit? Magistrát se může odvolávat na Yellow FIDIC, zhotovitel může namítat, že pozemky měl zajistit magistrát. A teď se budou dohadovat? Snad ne. Magistrát to sice nechce komentovat, ale snad to znamená, že jsou blízko dohody. Uvidíme, řešení je nasnadě, je jednoduché, lehce realizovatelné, tak proč není?

EDIT 5. 5. 2020: Došlo k dohodě, zhotovitel se dohodl s dědici a stavba může pokračovat. Za balík pozemků (i nedotčených) zaplatil zhotovitel 14 milionů.